Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Rewaloryzacja Zespołu Opactwa Cystersów wraz z otoczeniem w Krzeszowie – etap II

news

Renovation of the Cistercian Abbey with its surroundings in Krzeszów – stage II

October 18, 2022

Rewaloryzacja Zespołu Opactwa Cystersów wraz z otoczeniem w Krzeszowie – etap II

Renovation of the Cistercian Abbey with its surroundings in Krzeszów – stage II

Project value: 6.585.000,00 euro
Investor: Diocese of Legnica

0