Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Przebudowa mostu w ciągu drogi krajowej nr 1 nad potokiem Boży Stok w m. Koziegłowy

news

Reconstruction of the bridge over Boży Stok River along national road no 1 in Koziegłowy

October 19, 2022

Przebudowa mostu w ciągu drogi krajowej nr 1 nad potokiem Boży Stok w m. Koziegłowy

Reconstruction of the bridge over Boży Stok River along national road no 1 in Koziegłowy

Value of works: 715.413,00 euro
Investor: General Directorate of National Roads and Motorways (GDDKiA) Branch in Katowice

0