Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Przebudowa i modernizacja wraz z zakupem niezbędnego sprzętu medycznego w największym w województwie Szpitalnym Oddziale Ratunkowym dla dorosłych i dzieci w Pomorskim Centrum Traumatologii w Gdańsku

news

Reconstruction, modernization and purchase of medical equipment for the largest in the voivodeship Emergency Department for adults and children in Pomeranian Trauma Centre in Gdańsk

October 18, 2022

Przebudowa i modernizacja wraz z zakupem niezbędnego sprzętu medycznego w największym w województwie Szpitalnym Oddziale Ratunkowym dla dorosłych i dzieci w Pomorskim Centrum Traumatologii w Gdańsku

Reconstruction, modernization and purchase of medical equipment for the largest in the voivodeship Emergency Department for adults and children in Pomeranian Trauma Centre in Gdańsk

Project value: 3.821.695,00 euro
Investor: Pomeranian Trauma Centre in Gdańsk

0