Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

PWST Wrocław

news

Reconstruction, extension and redevelopment of PWST National Academy of Theatre Arts in Kraków, Branch in Wrocław

October 18, 2022

PWST Wrocław

Reconstruction, extension and redevelopment of PWST National Academy of Theatre Arts in Kraków, Branch in Wrocław

Project value: 10.289.039,00 euro
Investor: PWST National Academy of Theatre Arts in Kraków, Branch in Wrocław

0