We ensure complex investment realization – starting with document preparation, technical support, design preparation, through investor supervision, being substitute investor, investment management up to final financial investment settlement, start up and other activities necessary for final acceptance of the investment.

Świadczenie usług wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją i przygotowaniem zadań inwestycyjnych i remontowych w obiektach Banku Gospodarstwa Krajowego na terenie m.st. Warszawy

projects

Performing owner’s representative services for implementation and preparation of a project – renovation of Bank Gospodarstwa Krajowego buildings in Warsaw

October 21, 2022

Świadczenie usług wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją i przygotowaniem zadań inwestycyjnych i remontowych w obiektach Banku Gospodarstwa Krajowego na terenie m.st. Warszawy

Performing owner’s representative services for implementation and preparation of a project – renovation of Bank Gospodarstwa Krajowego buildings in Warsaw

Project value: Pursuant to the agreement, project value constitutes confidential information
Investor: Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie