Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Modernizacja istniejącej instalacji Blendingu Olejów Smarowych w Zakładzie Produkcyjnym ORLEN OIL w Trzebini

news

Modernization of the existing infrastructure of ORLEN OIL Lube Oil Blending Plant in Trzebinia

October 21, 2022

Modernizacja istniejącej instalacji Blendingu Olejów Smarowych w Zakładzie Produkcyjnym ORLEN OIL w Trzebini

Modernization of the existing infrastructure of ORLEN OIL Lube Oil Blending Plant in Trzebinia

Project value: Pursuant to the agreement, project value constitutes confidential information
Investor: ORLEN OIL Sp. z o.o.

0