Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Modernizacja oświetlenia – Lisi Ogon, Pruszcz Gdański, Warszawa i Wrocław

news

Modernization of lighting system– Lisi Ogon, Pruszcz Gdański, Warszawa and Wrocław

October 19, 2022

Modernizacja oświetlenia – Lisi Ogon, Pruszcz Gdański, Warszawa i Wrocław

Modernization of lighting system– Lisi Ogon, Pruszcz Gdański, Warszawa and Wrocław

Project value: Pursuant to the agreement, project value constitutes confidential information
Investor: Polish Post

0