Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Zabudowa instalacji katalitycznego odazotowania spalin (SCR) wraz z modernizacją elektrofiltrów dla kotłów AP-1650 bloków nr 9 i 10 w ramach projektu inwestycyjnego I9030N0011

news

Installation of catalytic denitrification installations (SCR) with modernization of electrostatic precipitators for AP-1650 boilers – units No. 9 and 10, investment project I9030N0011

October 19, 2022

Zabudowa instalacji katalitycznego odazotowania spalin (SCR) wraz z modernizacją elektrofiltrów dla kotłów AP-1650 bloków nr 9 i 10 w ramach projektu inwestycyjnego I9030N0011

Installation of catalytic denitrification installations (SCR) with modernization of electrostatic precipitators for AP-1650 boilers – units No. 9 and 10, investment project I9030N0011

Project value: Pursuant to the agreement, project value constitutes confidential information
Investor: Enea Wytwarzanie sp. z o.o.

0