Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Poprawa efektywności energetycznej budynków Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie

news

Improving Energy Efficiency in Buildings – The Prof. Jan Mazurkiewicz Mazovia Specialist Health Centre in Pruszków

October 18, 2022

Poprawa efektywności energetycznej budynków Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie

Improving Energy Efficiency in Buildings – The Prof. Jan Mazurkiewicz Mazovia Specialist Health Centre in Pruszków

Project value: Pursuant to the agreement, project value constitutes confidential information
Investor: The Prof. Jan Mazurkiewicz Mazovia Specialist Health Centre in Pruszków

0