Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Laboratoria edukacyjno-badawcze Olsztyn

news

Extension, modernization and equipment supply for educational and research laboratories complex  of technology, quality and health safety of food

October 18, 2022

Laboratoria edukacyjno-badawcze Olsztyn

Extension, modernization and equipment supply for educational and research laboratories complex of technology, quality and health safety of food

Project value: 32.262.750,00 euro
Investor: University of Warmia and Mazury in Olsztyn

0