Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Rozbudowa systemu ciepłowniczego w Słupsku poprzez budowę wysokosprawnego źródła gazowego w kogeneracji o mocy do 20 MW w ramach Słupskiego Klastra Bioenergetycznego

news

Expansion of the heating system in Słupsk by building a high-efficiency gas source in cogeneration with a capacity of up to 20 MW

October 21, 2022

Rozbudowa systemu ciepłowniczego w Słupsku poprzez budowę wysokosprawnego źródła gazowego w kogeneracji o mocy do 20 MW w ramach Słupskiego Klastra Bioenergetycznego

Expansion of the heating system in Słupsk by building a high-efficiency gas source in cogeneration with a capacity of up to 20 MW

Project value: Pursuant to the agreement, project value constitutes confidential information
Investor: ENGIE EC Słupsk sp. z o.o.

0