Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Izerskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

news

Entrepreneurship Support Centre of Izery

October 21, 2022

Izerskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

Entrepreneurship Support Centre of Izery

Project value: Pursuant to the agreement, project value constitutes confidential informationą.
Investor: City of Świeradów-Zdrój

0