Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej modernizacji Sali kongresowej w PKiN w Warszawie oraz świadczenie usługi pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie prowadzenia prac

news

Development of multi-discipline technical documentation for the modernization of the Congress Hall at the Palace of Culture and Science in Warsaw and the provision of the service of supervision during work

October 18, 2022

Opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej modernizacji Sali kongresowej w PKiN w Warszawie oraz świadczenie usługi pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie prowadzenia prac

Development of multi-discipline technical documentation for the modernization of the Congress Hall at the Palace of Culture and Science in Warsaw and the provision of the service of supervision during work

Project value: Pursuant to the agreement, project value constitutes confidential information
Investor: Palace of Culture and Science in Warsaw

0