Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Budowa oczyszczalni ścieków dla miasta Świeradów-Zdrój przy ul. Wiejskiej

news

Construction of wastewater treatment plant in the City of Świeradów-Zdrój

October 19, 2022

Budowa oczyszczalni ścieków dla miasta Świeradów-Zdrój przy ul. Wiejskiej

Construction of wastewater treatment plant in the City of Świeradów-Zdrój

Project value: 1.376.615,00 euro
Investor: Świeradów Zdrój Urban Municipality

0