Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Biblioteka Wrocław

news

Construction of Library of Exact Sciences and Technology in Wroclaw for Innovative Economy

October 18, 2022

Biblioteka Wrocław

Construction of Library of Exact Sciences and Technology in Wroclaw for Innovative Economy

Project value: 26.264.533,00 euro
Investor: Wrocław University of Technology

0