Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

pływalnia Olsztyn

news

Construction of a swimming pool at the University of Warmia and Mazury in Olsztyn

October 18, 2022

pływalnia Olsztyn

Construction of a swimming pool at the University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Project value: 7.500.000,00 euro
Investor: University of Warmia and Mazury in Olsztyn

0