Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

news

Construction of a coke oven gas power unit at JSW KOKS S.A. Branch KKZ – Coking Plant Radlin

October 21, 2022

Construction of a coke oven gas power unit at JSW KOKS S.A. Branch KKZ – Coking Plant Radlin

Project value: 72.250.000,00 euro
Investor: JSW KOKS S.A.

0