Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Budowa kogeneracyjnego bloku fluidalnego CFB o mocy zainstalowanej brutto około 75 MWe w EC Zofiówka w SEJ S.A

news

Construction of a cogeneration CFB fluidized bed unit with the capacity of 75 MWe in heat and power plant “Zofiówka” for SEJ S.A.

October 19, 2022

Budowa kogeneracyjnego bloku fluidalnego CFB o mocy zainstalowanej brutto około 75 MWe w EC Zofiówka w SEJ S.A

Construction of a cogeneration CFB fluidized bed unit with the capacity of 75 MWe in heat and power plant “Zofiówka” for SEJ S.A.

Project value: Pursuant to the agreement, project value constitutes confidential information
Investor: SEJ S.A.

0