Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Pałac w Łazienkach Królewskich w Warszawie

news

Conservation and renovation of the Palace on the Isle and the land develeopment of the Royal Łazienki Museum in Warsaw

October 18, 2022

Pałac w Łazienkach Królewskich w Warszawie

Conservation and renovation of the Palace on the Isle and the land develeopment of the Royal Łazienki Museum in Warsaw

Project value: 12.158.645,00 euro
Investor: Royal Łazienki Museum in Warsaw

0