Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Siec szerokopasmowa na Górnym Śląsku

news

Building  a  broadband network  for  the information society in the municipalities of  Upper Silesia with Hot-spot access points

October 18, 2022

Siec szerokopasmowa na Górnym Śląsku

Building a broadband network for the information society in the municipalities of Upper Silesia with Hot-spot access points

Project value: 6.788.374,00 euro
Investor: City of Gliwice

0