Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

siec szerokopasmowa Polski Wschodniej

news

Broadband network in Eastern Poland – Podlaskie Voivodeship

October 18, 2022

siec szerokopasmowa Polski Wschodniej

Broadband network in Eastern Poland – Podlaskie Voivodeship

Project value: 62.687.843,00 euro
Investor: Podlaskie Voivodeship – Marshal Office of Podlaskie Voivodeship

0