Wybierz język

Szkolenie z Zarządzania Aktywami na licencji IAM

ECM Group Polska S.A. wspólnie z +amcl uruchamiają pierwszy w Polsce cykl szkoleń z zarządzania Aktywami, w ramach którego mogą Państwo otrzymać licencję Institute of Asset Management (IAM) oraz Asset Management Consultants Limited (+amcl).

Szkolenia prowadzone będą przy współpracy z naszymi dotychczasowymi Klientami, z udziałem doświadczonych trenerów, w dogodnych dla Państwa terminach i lokalizacjach. Wszelkie informacje na ten temat będą dostępne na naszej stronie internetowej z odpowiednim wyprzedzeniem.

Znajomość dziedziny Zarządzania Aktywami staje coraz częściej wymiernym atutem kardy zarządzającej każdego przedsiębiorstwa. Pozwala bowiem w sposób praktyczny zastosować w organizacji wszelkie wnioski wypływające ze świadomości funkcjonowania wobec klientów i pozostałych interesariuszy, a także dostarcza mocnych argumentów dla procesów podejmowania decyzji. Szkolenia oferowane przez ECM oraz +amcl podzielone zostały na dwa moduły:

A – podstawowy, obejmujący prezentację korzyści wynikających z wprowadzenia zasad Zarządzania Aktywami oraz omawiający kluczowe wyzwania i metody działań Menadżerów

B – teoretyczny, obejmujący pełny wstęp do dyscypliny Zarządzania Aktywami, zgodnie z PAS 55 i Strukturą Kompetencji IAM (Competence Framework)

Szczegóły dotyczące zakresu szkoleń do pobrania tutaj: Szkolenie na licencji Instytutu IAM

Tym co wyróżnia nasze szkolenia jest:

  1. Udział doświadczonych trenerów z firmy +amcl, lidera w dziedzinie zarządzania aktywami na świecie i oficjalnego partnera IAM.
  2. Możliwość uzyskania Certyfikatu Licencjonowanego Instruktora IAM.
  3. Organizacja kursów dla specjalistów z jednej branży, co wzbogaca zbiór dostępnych case studies.
  4. Możliwość dogodnego ustalania terminów i lokalizacji.
  5. Praca na profesjonalnie przygotowanych i sprawdzonych materiałach.
Serdecznie Państwa zapraszamy do składania zgłoszeń i wyrażenia zainteresowania szkoleniami pod adresami e-mail: international@ecmg.pl lub marketing@ecmg.pl
Dodatkowe informacje uzyskają Państwo w naszym Biurze Regionalnym we Wrocławiu  tel./fax: +48 71/364 36 60

Terminy szkoleń będą rozsyłane wszystkim osobom, które zgłoszą zainteresowanie oraz publikowane na naszej stronie internetowej.

Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Stare i przestarzałe wersje przeglądarek posiadają błędy w zabezpieczeniach oraz nie przestrzegają obecnych standartów tworzenia aplikacji sieciowych. Uaktualnij swoją przeglądarkę i wesprzyj mniędzynarodowe działania ku eliminacji ich przestarzałych wersji.

Your browser is outdated!

Old and outdated browser versions have security issues and don't follow the new web development standards. Update your browser enforces the international movement to eliminate the obsolete browser versions.
Update Your Browser