Wybierz język

Zaproszenie na konferencję podczas targów POLEKO 2012

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszej wspólnej ekspozycji ze Scottish Water podczas tegorocznych targów POLEKO w Poznaniu (pawilon nr 3, lokum nr 8).

Zapraszamy również do udziału w prezentacji  pt. „Praktyczne aspekty zarządzania majątkiem trwałym – PAS 55”, która odbędzie się  w środę, 21 listopada 2012 o godzinie 14.00 (sala konferencyjna, pawilon 3).

Przedmiotem prezentacji będą wyzwania stojące przed przedsiębiorstwami wod-kan, które wytworzyły w krótkim okresie znaczący udział nowego majątku trwałego. Prezentacja ma na celu pokazanie możliwości strategicznego podejścia do zarządzania majątkiem, przy wykorzystaniu wieloletnich pozytywnych doświadczeń SCOTTISH WATER oraz narzędzi informatycznych (np. PIREM). Prezentacja będzie zawierała praktyczne przykłady możliwości zwiększenia efektywności wydatków poprzez odpowiednie dostosowanie strategii eksploatacyjnych i planowania inwestycji odtworzeniowych.

Prelegenci:
Tatiana Olbrot-Labocha - ECM Group Polska S.A.
Piotr Pazdan - ECM Group Polska S.A.
Tony Newell - Scottish Water International
Nigel Ayton - Scottish Water International
Gerald Gangl - RBS wave Consulting

Serdecznie zapraszamy!

Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Stare i przestarzałe wersje przeglądarek posiadają błędy w zabezpieczeniach oraz nie przestrzegają obecnych standartów tworzenia aplikacji sieciowych. Uaktualnij swoją przeglądarkę i wesprzyj mniędzynarodowe działania ku eliminacji ich przestarzałych wersji.

Your browser is outdated!

Old and outdated browser versions have security issues and don't follow the new web development standards. Update your browser enforces the international movement to eliminate the obsolete browser versions.
Update Your Browser