Wybierz język

Umowa na wyłączność z Asset Management Consulting Limited została podpisana

W związku z rosnącym zainteresowaniem zagadnieniami z dziedziny Zarządzania Majątkiem (Asset Management) oraz potrzebą świadczenia profesjonalnych usług związanych z wdrażaniem PAS55, ECM Group Polska  S.A. rozpoczyna współpracę z firmą Asset Management Consulting Limited (+amcl).

W dniu 05.10.2012, we Wrocławiu podpisaliśmy umowę o współpracy na wyłączność na terenie Polski i Europy, celem której jest rozszerzenie naszej oferty o analizy towarzyszące wdrażaniu PAS 55 (analiza dojrzałości, analiza odstępstw, itp) oraz szkolenia i certyfikacje.  

Nasze działania w tej dziedzinie prowadzimy konsekwentnie z myślą o planowanej w roku 2014 publikacji normy ISO 55000.

 +amcl jest doświadczonym Partnerem, który przez lata działalności na rynku brytyjskim i światowym zdobył zaufanie Institiute of Asset Management w Wielkiej Brytanii, osiągając status certyfikowanego audytora standardu PAS55. Bogate oświadczenie naszego Partnera zdobyte w współpracy ze Scottish Water oraz firmami świadczącymi usługi komunalne w innych branżach niż wodno-kanalizacyjna, w połączeniu z aspiracjami naszych ekspertów pozwalają twierdzić, iż w szybkim czasie ECM Group Polska S.A. będzie w stanie zaproponować naszym Klientom nowe usługi:

- Analiza odstępstw od standardu PAS55 (Gap Analysis)
- Audyt certyfikujące PAS55 (Cartification Audit)
- Wizyty nadzorcze PAS55 (Surveillance Visit)
- Szkolenia menadżerów i asesorów PAS55
- Inne związane z PAS55 i wynikające z dedykowanych potrzeb naszych klientów

W najbliższym czasie przedstawimy Państwu dalsze szczegóły naszej oferty na podstonach:  Oferta/Zarządzanie majątkiem wg PAS55 oraz Oferta/szkolenia

Wszelkie informacje o naszej ofercie w tym zakresie można uzyskać: ECM Group Polska S.A., Regionalne Biuro we Wrocławiu, tel./fax: +48 71/364 36 60

na zdjęciu od lewej: Martin Pilling - Asset Management Consulting Limited, Piotr Pazdan - ECM Group Polska S.A.


Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Stare i przestarzałe wersje przeglądarek posiadają błędy w zabezpieczeniach oraz nie przestrzegają obecnych standartów tworzenia aplikacji sieciowych. Uaktualnij swoją przeglądarkę i wesprzyj mniędzynarodowe działania ku eliminacji ich przestarzałych wersji.

Your browser is outdated!

Old and outdated browser versions have security issues and don't follow the new web development standards. Update your browser enforces the international movement to eliminate the obsolete browser versions.
Update Your Browser