Wybierz język

Podpisanie umowy - Inżynier Kontraktu dla Projektu pn. System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie

W dniu 28.09.2012 r. Prezes Zarządu Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi  Sp. z o.o. w Olsztynie Adam Sierzputowski i Prezes Zarządu ECM Group Polska S.A. Aleksander Dżoga podpisali umowę dotyczącą świadczenia usługi Inżyniera Kontraktu dla Kontraktów nr 3 i 4 oraz Inżyniera Kontraktu II dla Kontraktów 1 i 2 w ramach Projektu "System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów".

na zdjęciu od lewej: Adam Sierzputowski (Prezes Zarządu - ZGOK  Sp. z o.o.), Aleksander Dżoga (Prezes Zarządu - ECM Group Polska S.A.)  


Za udostępnienie zdjęcia z uroczystego podpisania umowy serdecznie dziękujemy ZGOK Sp.z o.o.
 

Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Stare i przestarzałe wersje przeglądarek posiadają błędy w zabezpieczeniach oraz nie przestrzegają obecnych standartów tworzenia aplikacji sieciowych. Uaktualnij swoją przeglądarkę i wesprzyj mniędzynarodowe działania ku eliminacji ich przestarzałych wersji.

Your browser is outdated!

Old and outdated browser versions have security issues and don't follow the new web development standards. Update your browser enforces the international movement to eliminate the obsolete browser versions.
Update Your Browser