Wybierz język

Umowa partnerska pomiędzy ECM Group Polska S.A. a Scottish Water International

Z przyjemnością chcielibyśmy poinformować, że w dniu 31 marca 2012 roku w Brzegu podpisana została umowa partnerska pomiędzy ECM Group Polska S.A. a Scottish Water International, na wyłączność w wykorzystaniu doświadczeń Scottish Water przy wdrażaniu standardu zarządzania majątkiem trwałym wg specyfikacji PAS 55, która w 2014 roku stanie się, zgodnie z zapowiedziami BSI, normą ISO 55000.

 

Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Stare i przestarzałe wersje przeglądarek posiadają błędy w zabezpieczeniach oraz nie przestrzegają obecnych standartów tworzenia aplikacji sieciowych. Uaktualnij swoją przeglądarkę i wesprzyj mniędzynarodowe działania ku eliminacji ich przestarzałych wersji.

Your browser is outdated!

Old and outdated browser versions have security issues and don't follow the new web development standards. Update your browser enforces the international movement to eliminate the obsolete browser versions.
Update Your Browser