Wybierz język

Wodociągi - Kanalizacja - Zarządzanie majątkiem trwałym wg specyfikacji PAS55

Branża wodociągowa w naszym kraju w ostatnich latach zmieniła się zasadniczo. Powodem tego jest niewątpliwie członkostwo Polski w Unii Europejskiej i konieczność dostosowania procesów zaopatrzenia w wodę i usuwania ścieków do wymogów prawa wspólnotowego. (...)

Aby przeczytać cały artykuł, kliknij na poniższy link: 

Wodociagi-Kanalizacja.pdf


Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Stare i przestarzałe wersje przeglądarek posiadają błędy w zabezpieczeniach oraz nie przestrzegają obecnych standartów tworzenia aplikacji sieciowych. Uaktualnij swoją przeglądarkę i wesprzyj mniędzynarodowe działania ku eliminacji ich przestarzałych wersji.

Your browser is outdated!

Old and outdated browser versions have security issues and don't follow the new web development standards. Update your browser enforces the international movement to eliminate the obsolete browser versions.
Update Your Browser