Wybierz język

Strategia

Eksperci ECM Group Polska S.A. posiadają bogatą wiedzę oraz umiejętności w zakresie realizacji inwestycji wg warunków Kontraktowych FIDIC, ale także rozliczania inwestycji unijnych ze szczególną troską o poprawne kwalifikowanie wydatków, zgodnie z wymogami dyrektyw UE. Duża wiedza i doświadczenie praktyczne w przygotowaniu inwestycji oraz zrozumienie zasad konkurencyjności w udzielaniu zamówień to ogromny atut, którego wykorzystanie pozwoli na minimalizację ryzyka utraty środków.

Proces realizacji kontraktów na roboty budowlane przeszedł w Europie istotną rewolucję.

Dzisiaj budowa to nie tylko nadzór techniczny, ale także nadzór finansowy, zarządzanie harmonogramem, zarządzanie ryzykiem oraz zmianami, z uwzględnieniem zasad zarządzania majątkiem wytworzonym. To także strategia rozpatrywania roszczeń Wykonawców i sprostanie wymogom instytucji współfinansujących. Nauczyliśmy się zarządzać procesem inwestycyjnym wg zasad, które z powodzeniem mogą być stosowane na całym świecie.

Rozszerzając nasza aktywność na rynki zagraniczne i budując strategię naszej firmy zakładamy, iż w każdym kraju możemy współpracować z wykwalifikowanymi firmami, inżynierami, posiadającymi doświadczenie techniczne i umiejętność funkcjonowania w charakterystycznych realiach. Jesteśmy także w stanie zaoferować każdemu Partnerowi zakres usług zarządczych, podnoszących rangę nadzoru budowlanego do zarządzania procesem inwestycyjnym. Rozwijamy więc stale siatkę partnerskich firm inżynieryjnych w krajach Europy i Azji oraz prowadzimy szerokie działania marketingowe w zakresie usług stanowiących naszą ofertę. 
 

Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Stare i przestarzałe wersje przeglądarek posiadają błędy w zabezpieczeniach oraz nie przestrzegają obecnych standartów tworzenia aplikacji sieciowych. Uaktualnij swoją przeglądarkę i wesprzyj mniędzynarodowe działania ku eliminacji ich przestarzałych wersji.

Your browser is outdated!

Old and outdated browser versions have security issues and don't follow the new web development standards. Update your browser enforces the international movement to eliminate the obsolete browser versions.
Update Your Browser