Wybierz język

o Spółce

Firma ECM Group Polska Sp. z o.o. powstała w 2002 r. wyłącznie w oparciu o polski kapitał założycielski.

W styczniu 2012 roku firma została przekształcona w spółkę akcyjną. Spółka posiada osobowość prawna zgodną z polskim prawem, zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sadowym prowadzonym przez XII Wydział Gospodarczy KRS Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie pod numerem 0000409702. 

W styczniu 2014 roku utworzone zostały dwie spółki zależne,  ECM Energia S.A. oraz ECM Consulting S.A. Spółka ECM Energia posiada osobowość prawną zgodną z polskim prawem, zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sadowym prowadzonym przez XII Wydział Gospodarczy KRS Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie pod numerem 0000493490.  ECM Consulting S.A. posiada osobowość prawna zgodną z polskim prawem, zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sadowym prowadzonym przez XII Wydział Gospodarczy KRS Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie pod numerem 0000494940.

Od początku działalność spółki skoncentrowana jest na zarządzaniu realizacją projektów infrastrukturalnych zarówno przy inwestycjach odgrywających pierwszoplanową rolę na polu ogólnokrajowym, jak również projektów realizowanych na poziomie lokalnym, finansowanych ze środków krajowych oraz środków pomocowych Unii Europejskiej, prowadzonych zgodnie z polskim prawem budowlanym i procedurami kontraktowymi FIDIC.

Dziś, oprócz nadzorowania przebiegu tak prestiżowych dla firmy inwestycji jak: Budowa autostrady A4 na odc. Tarnów Rzeszów, Budowa portów lotniczych we Wrocławiu, Poznaniu i Rzeszowie, Modernizacja i rozbudowa największej w Europie OŚ „Czajka” w Warszawie, czy też Budowa nowoczesnego - gł. podziemnego, III kondygnacyjnego – gmachu Muzeum Śląskiego w Katowicach, ECM Group Polska S.A. wykonuje analizy dokumentacji projektowych, opracowuje dokumentacje przetargowe, jak również żywo uczestniczy w wielu akcjach edukacyjnych (typu: szkolenia, konferencje, panele dyskusyjne) organizowanych przez różnego typu instytucje (np. Ogólnopolska konferencja Infrastruktura Polska; prowadzenie wykładu i panel dyskusyjny: Warunki kontraktowe FIDIC w systemie polskiego prawa ) wspomagając swoim doświadczeniem proces pozyskiwania lub (zgodnego z zachowaniem skomplikowanych procedur) wykorzystania środków pomocowych UE.

Organizacje i instytucje do których należymy:

  

Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Stare i przestarzałe wersje przeglądarek posiadają błędy w zabezpieczeniach oraz nie przestrzegają obecnych standartów tworzenia aplikacji sieciowych. Uaktualnij swoją przeglądarkę i wesprzyj mniędzynarodowe działania ku eliminacji ich przestarzałych wersji.

Your browser is outdated!

Old and outdated browser versions have security issues and don't follow the new web development standards. Update your browser enforces the international movement to eliminate the obsolete browser versions.
Update Your Browser