Wybierz język

Zamówienia publiczne: informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - postępowanie przetargowe ”Przygotowanie Terenu Budowy dla inwestycji: Budowa zakładu rehabilitacyjnego - Klinika Budzik Dla Dorosłych

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 


Dotyczy: zamówienia ”Przygotowanie Terenu Budowy dla inwestycji: Budowa zakładu rehabilitacyjnego „Klinika Budzik Dla Dorosłych” Nr referencyjny: PZP/1/2019

ECM Group Polska S.A działając w imieniu Zamawiającego, FUNDACJI Ewy Błaszczyk "AKOGO?", zgodnie z  art. 92  ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018r. poz.1986 ze zm.) informujące o wyniku oceny  złożonych ofert wyborze oferty najkorzystniejszej, w niniejszym postępowaniu. 


Załącznik: 

1. Informacja o wyborze z dnia 30.10.2019 r.

Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Stare i przestarzałe wersje przeglądarek posiadają błędy w zabezpieczeniach oraz nie przestrzegają obecnych standartów tworzenia aplikacji sieciowych. Uaktualnij swoją przeglądarkę i wesprzyj mniędzynarodowe działania ku eliminacji ich przestarzałych wersji.

Your browser is outdated!

Old and outdated browser versions have security issues and don't follow the new web development standards. Update your browser enforces the international movement to eliminate the obsolete browser versions.
Update Your Browser