Wybierz język

Zamówienia publiczne: informacja z otwarcia ofert - postępowanie przetargowe ”Przygotowanie Terenu Budowy dla inwestycji: Budowa zakładu rehabilitacyjnego - Klinika Budzik Dla Dorosłych

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

Zgodnie z art. 86 ust 5 pzp, Zamawiający publikuje poniżej  następujące informacje dotyczące otwarcia ofert w  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:   

"Przygotowanie Terenu Budowy dla inwestycji: Budowa zakładu rehabilitacyjnego „Klinika Budzik Dla Dorosłych”  PZP/1/2019

Załącznik: 

1. Informacja z otwarcia ofert z dnia 16.10.2019 r.

Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Stare i przestarzałe wersje przeglądarek posiadają błędy w zabezpieczeniach oraz nie przestrzegają obecnych standartów tworzenia aplikacji sieciowych. Uaktualnij swoją przeglądarkę i wesprzyj mniędzynarodowe działania ku eliminacji ich przestarzałych wersji.

Your browser is outdated!

Old and outdated browser versions have security issues and don't follow the new web development standards. Update your browser enforces the international movement to eliminate the obsolete browser versions.
Update Your Browser