Wybierz język

Zamówienia publiczne: odpowiedzi na pytania do postępowania przetargowego ”Przygotowanie Terenu Budowy dla inwestycji: Budowa zakładu rehabilitacyjnego - Klinika Budzik Dla Dorosłych

ODPOWIEDZI NA PYTANIA OD 1 DO 5 do postępowania przetargowego:

Przygotowanie Terenu Budowy dla inwestycji: Budowa zakładu rehabilitacyjnego „Klinika Budzik Dla Dorosłych”.

Zamawiający zgodnie z art. 38 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych w załączeniu publikuje odpowiedzi na pytania Wykonawców od 1 do 5.


Załączniki: 

1. Pytania i odpowiedzi - 1-5 z dnia 08.10.2019 r. 

Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Stare i przestarzałe wersje przeglądarek posiadają błędy w zabezpieczeniach oraz nie przestrzegają obecnych standartów tworzenia aplikacji sieciowych. Uaktualnij swoją przeglądarkę i wesprzyj mniędzynarodowe działania ku eliminacji ich przestarzałych wersji.

Your browser is outdated!

Old and outdated browser versions have security issues and don't follow the new web development standards. Update your browser enforces the international movement to eliminate the obsolete browser versions.
Update Your Browser