Wybierz język

Zamówienia publiczne: Przygotowanie Terenu Budowy dla inwestycji: Budowa zakładu rehabilitacyjnego - Klinika Budzik Dla Dorosłych

Informujemy, że ECM Group Polska S.A. na podstawie art. 15 ust. 2 w zw. z art. 15 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2018r. poz. 1986 ze zm. – dalej PZP) ogłosiła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w imieniu FUNDACJI Ewy Błaszczyk "AKOGO?” pn.: 

Przygotowanie Terenu Budowy dla inwestycji: Budowa zakładu rehabilitacyjnego „Klinika Budzik Dla Dorosłych”.

Nr referencyjny: PZP/1/2019.

Wszelkie  informacje i dokumenty dotyczące przedmiotowego postępowania będą publikowane na stronie internetowej ECM Group Polska S.A. http://ecmg.pl, w zakładce Aktualności.


Załączniki: 

1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

2. IPU

3. IDW

4. Załączniki do IDW - wersja do edycji

5. OPZ - cz. 1 utwardzenie terenu 

6. OPZ - cz.2 instalacja wodociągowa 

7. OPZ - cz. 3 agregat prądotwórczy

8. OPZ - cz. 4 ogrodzenie terenu wraz z wjazdem

9. OPZ - cz. 5 wycinka drzew

10. OPZ - cz. 6 oświetlenie terenu wraz z monitoringiem

Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Stare i przestarzałe wersje przeglądarek posiadają błędy w zabezpieczeniach oraz nie przestrzegają obecnych standartów tworzenia aplikacji sieciowych. Uaktualnij swoją przeglądarkę i wesprzyj mniędzynarodowe działania ku eliminacji ich przestarzałych wersji.

Your browser is outdated!

Old and outdated browser versions have security issues and don't follow the new web development standards. Update your browser enforces the international movement to eliminate the obsolete browser versions.
Update Your Browser