Wybierz język

Umowa na poprawę kolejowego dostępu do trójmiejskiego portu podpisana

Dnia 17.07.2019 r. w Gdyni spółka PKP Polskie Linie Kolejowe podpisała umowę z ECM Group Polska S.A. na zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego w ramach projektu pn. "Poprawa dostępu kolejowego do portu morskiego w Gdyni".

Celem realizacji inwestycji jest poprawa dostępu kolejowego i zdolności przeładunkowej portów poprzez podniesienie parametrów technicznych linii kolejowych, tj. dostosowanie układu torowego w torach szlakowych oraz głównych zasadniczych do prędkości 60 km/h, a w pozostałych torach stacyjnych do 40 km/h, zapewnienie dopuszczalnego nacisku na oś 221kN dla wszystkich torów szlakowych i stacyjnych oraz nacisków do 245 kN dla obiektów inżynieryjnych, dostosowanie stacji do obsługi składów pociągów o długości 740 m.

W ramach inwestycji przewidziano m.in.: modernizację 115 km torów na dojeździe i na terenie portu, modernizację 2 przejazdów kolejowo-drogowych, przebudowę i budowę 13 km dróg, budowę jednego nowego mostu kolejowego, 2 nowych wiaduktów kolejowych i 5 nowych przepustów. 

Efektem prac będzie wzrost potencjału portów w Gdyni - możliwa będzie obsługa dłuższych i cięższych składów, a co za tym idzie, przeładunek większej ilości towarów.

Koszt inwestycji to: 1,829 mld zł.

Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Stare i przestarzałe wersje przeglądarek posiadają błędy w zabezpieczeniach oraz nie przestrzegają obecnych standartów tworzenia aplikacji sieciowych. Uaktualnij swoją przeglądarkę i wesprzyj mniędzynarodowe działania ku eliminacji ich przestarzałych wersji.

Your browser is outdated!

Old and outdated browser versions have security issues and don't follow the new web development standards. Update your browser enforces the international movement to eliminate the obsolete browser versions.
Update Your Browser