Wybierz język

Budowa Konstancińskiego Centrum Uzdrowiskowego w PPP ze wsparciem Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju

Konsorcjum firm ECM Group Polska S.A. i KSP spółka komandytowa podpisało w dniu 21 maja 2019 r. umowę ze Skarbem Państwa – Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju na świadczenie doradztwa dla strony publicznej przy przygotowaniu i realizacji projektu partnerstwa publiczno-prywatnego obejmującego doradztwo prawne, ekonomiczno-finansowe oraz techniczne na rzecz podmiotu publicznego, Centralnego Szpitala Klinicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie.

W ramach tego projektu wybrany zostanie partner prywatny dla realizacji inwestycji pn. "Budowa Konstancińskiego Centrum Uzdrowiskowego".

Do partnera prywatnego należeć będzie zaprojektowanie, wybudowanie, sfinansowanie i eksploatacja, a także zarządzanie nowo powstałym obiektem – kompleksem, wraz z całą infrastrukturą towarzyszącą. Po upływie czasu ustalonego w umowie PPP nieruchomość i wybudowany obiekt mają być zwrócone stronie publicznej na zasadach ustalonych w umowie PPP.

W Centrum Uzdrowiskowym prowadzona ma być rehabilitacja kardiologiczna w ramach usług świadczonych przez szpital. Oddział ma być wyposażony w około 50 łóżek, przynajmniej jedną salę intensywnego nadzoru oraz dział przyjęć.W nowo powstałym budynku mieścić ma się również sanatorium.

Wartość nakładów inwestycyjnych to ok. 103 mln zł, z czego ok 73 mln zł brutto stanowią nakłady na budowę ośrodka, a 30 mln zł to nakłady na wyposażenie.

Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Stare i przestarzałe wersje przeglądarek posiadają błędy w zabezpieczeniach oraz nie przestrzegają obecnych standartów tworzenia aplikacji sieciowych. Uaktualnij swoją przeglądarkę i wesprzyj mniędzynarodowe działania ku eliminacji ich przestarzałych wersji.

Your browser is outdated!

Old and outdated browser versions have security issues and don't follow the new web development standards. Update your browser enforces the international movement to eliminate the obsolete browser versions.
Update Your Browser