Wybierz język

Nadzór inwestorski rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 682 został podjęty

Podpisana został umowa w dniu 17.10.2017r. na nadzór inwestorski rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 682 pomiędzy Województwem Podlaskim reprezentowanym przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku a  spółką ECM Group Polska.

Przedmiotem umowy jest budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 682 na odcinku Łapy – Markowszczyzna od km 2+750,00 do km 16+815,0 wraz z przebudową sieci lokalnego układu drogowego. Łącznie długość odcinka wynosi około 14 km.
Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Stare i przestarzałe wersje przeglądarek posiadają błędy w zabezpieczeniach oraz nie przestrzegają obecnych standartów tworzenia aplikacji sieciowych. Uaktualnij swoją przeglądarkę i wesprzyj mniędzynarodowe działania ku eliminacji ich przestarzałych wersji.

Your browser is outdated!

Old and outdated browser versions have security issues and don't follow the new web development standards. Update your browser enforces the international movement to eliminate the obsolete browser versions.
Update Your Browser