Wybierz język

Umowa na nadzór nad pracami na linii kolejowej na odcinku Szczytno – Ełk podpisana

Umowa na zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego w ramach projektu „Prace na linii kolejowej nr 219 na odcinku Szczytno – Ełk” zawarta została w dniu 21 czerwca 2017 roku w Gdańsku pomiędzy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie a spółką ECM Group Polska. 

W ramach projektu zaplanowana została całościowa wymiana nawierzchni torowej na całej długości odcinka. Przebudowane zostaną i wymienione 24 rozjazdy. Wykonawca robót odtworzy, wraz z budową srk, mijanki w Spychowie i Drygałach.

Przebudowie poddanych zostanie 186 obiektów inżynieryjnych. Na wszystkich stacjach i przystankach osobowych przebudowane zostaną perony, które zyskają wysokość 0,76 m (z wyjątkiem peronu na stacji Szczytno który będzie miał wysokość 0,55 m) wraz z wyposażeniem w obiekty małej architektury (wiaty, ławki, gabloty informacyjne itp.). Przewidziana jest również likwidacja przystanku.Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Stare i przestarzałe wersje przeglądarek posiadają błędy w zabezpieczeniach oraz nie przestrzegają obecnych standartów tworzenia aplikacji sieciowych. Uaktualnij swoją przeglądarkę i wesprzyj mniędzynarodowe działania ku eliminacji ich przestarzałych wersji.

Your browser is outdated!

Old and outdated browser versions have security issues and don't follow the new web development standards. Update your browser enforces the international movement to eliminate the obsolete browser versions.
Update Your Browser