Wybierz język

Budowa hermetycznej kompostowni w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku rozpoczęta

W dniu 25 września 2017r. została podpisana umowa na Inżyniera Kontraktu dla przedsięwzięcia pn. „Projektowanie i budowa hermetycznej kompostowni w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku, roboty budowlano-montażowe" pomiędzy Zakładem Utylizacyjny Sp. z o.o. a ECM Group Polska S.A. 

W ramach projektu zaplanowana została m.in. budowa hermetycznej kompostowni w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańska spełniającego wymagania Najlepszej Dostępnej Techniki (BAT) z budową i montażem poszczególnych segmentów technologicznych zakładu, dostawą urządzeń i narzędzi eksploatacyjnych. Zasadniczym celem realizacji planowanego przedsięwzięcia jest budowa nowej kompostowni komorowej dla frakcji „mokrej” („bio”) o przepustowości 40.000 Mg/rok, zmniejszenie obciążenia istniejącej kompostowni (ob. nr 401) oraz budowa hal obróbki wraz z infrastrukturą (wentylacja) dla procesów dojrzewania kompostu otrzymanego z frakcji „mokrej” w celu hermetyzacji nowej instalacji. 

Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Stare i przestarzałe wersje przeglądarek posiadają błędy w zabezpieczeniach oraz nie przestrzegają obecnych standartów tworzenia aplikacji sieciowych. Uaktualnij swoją przeglądarkę i wesprzyj mniędzynarodowe działania ku eliminacji ich przestarzałych wersji.

Your browser is outdated!

Old and outdated browser versions have security issues and don't follow the new web development standards. Update your browser enforces the international movement to eliminate the obsolete browser versions.
Update Your Browser