Wybierz język

Technolog – woj. zachodniopomorskie

Miejsce pracy: 

woj. zachodniopomorskie

Od kandydatów oczekujemy: 
  • Minimum 24 miesiące doświadczenia zawodowego przy realizacji  1 lub 2 lub 3 zadań obejmujących budowę lub przebudowę dróg lub ulic klasy min. S  o wartości robót co najmniej 26 mln PLN netto każde, które dotyczyły budowy lub przebudowy dróg lub ulic z  nawierzchnią bitumiczną, na stanowisku/stanowiskach: Główny Technolog  lub Technolog  lub  Inspektor Nadzoru ds. materiałowych  lub  Główny Specjalista ds. technologii i materiałów  lub  Kierownik Laboratorium  lub  Naczelnik Wydziału Technologii.
Wybrano formularz aplikacyjny na stanowisko: Technolog – woj. zachodniopomorskie
Dane osobowe:Załącznik:
Oświadczenie:

Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Stare i przestarzałe wersje przeglądarek posiadają błędy w zabezpieczeniach oraz nie przestrzegają obecnych standartów tworzenia aplikacji sieciowych. Uaktualnij swoją przeglądarkę i wesprzyj mniędzynarodowe działania ku eliminacji ich przestarzałych wersji.

Your browser is outdated!

Old and outdated browser versions have security issues and don't follow the new web development standards. Update your browser enforces the international movement to eliminate the obsolete browser versions.
Update Your Browser