Wybierz język

Specjalista ds. rozliczeń – woj. zachodniopomorskie

Miejsce pracy: 

woj. zachodniopomorskie

Od kandydatów oczekujemy: 
  • Minimum 24 miesiące doświadczenia zdobytego w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, na stanowisku/stanowiskach ds. rozliczeń przy rozliczaniu 1 lub 2 zadań obejmujących budowę, przebudowę lub remont Obiektu Budowlanego (zgodnie z definicją w IDW str. 11) o wartości robót co najmniej 26 mln PLN netto każde.
Wybrano formularz aplikacyjny na stanowisko: Specjalista ds. rozliczeń – woj. zachodniopomorskie
Dane osobowe:Załącznik:
Oświadczenie:

Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Stare i przestarzałe wersje przeglądarek posiadają błędy w zabezpieczeniach oraz nie przestrzegają obecnych standartów tworzenia aplikacji sieciowych. Uaktualnij swoją przeglądarkę i wesprzyj mniędzynarodowe działania ku eliminacji ich przestarzałych wersji.

Your browser is outdated!

Old and outdated browser versions have security issues and don't follow the new web development standards. Update your browser enforces the international movement to eliminate the obsolete browser versions.
Update Your Browser