Wybierz język

Główny Inspektor Nadzoru robót drogowych – woj. zachodniopomorskie

Miejsce pracy: 

woj. zachodniopomorskie

Od kandydatów oczekujemy: 
  • Minimum 24 miesiące doświadczenia przy realizacji co najmniej 1 obiektu  obejmujących budowę lub przebudowę lub nadzór nad budową lub przebudową dróg lub ulic klasy min. S  o wartości robót co najmniej 26 mln PLN netto każde  na stanowisku/stanowiskach: Kierownika Budowy  lub Kierownika Robót Drogowych  lub Inspektora Nadzoru specjalności inżynieryjnej drogowej  lub Inżynier Kontraktu lub Inżynier Rezydent. Jako wykonanie zadania należy rozumieć doprowadzenie do wystawienia ŚP lub protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu.
Wybrano formularz aplikacyjny na stanowisko: Główny Inspektor Nadzoru robót drogowych – woj. zachodniopomorskie
Dane osobowe:Załącznik:
Oświadczenie:

Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Stare i przestarzałe wersje przeglądarek posiadają błędy w zabezpieczeniach oraz nie przestrzegają obecnych standartów tworzenia aplikacji sieciowych. Uaktualnij swoją przeglądarkę i wesprzyj mniędzynarodowe działania ku eliminacji ich przestarzałych wersji.

Your browser is outdated!

Old and outdated browser versions have security issues and don't follow the new web development standards. Update your browser enforces the international movement to eliminate the obsolete browser versions.
Update Your Browser