Wybierz język

Inżynier Rezydent – woj. zachodniopomorskie

Miejsce pracy: 

woj. zachodniopomorskie

Od kandydatów oczekujemy: 
- posiadania wykształcenia wyższego technicznego 
- posiadania uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi zgodnie 
z ustawą Prawo budowlane w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych
- posiadania w ciągu ostatnich 10 lat liczonych do terminu składania Ofert w postępowaniu, minimum 5 lat doświadczenia w pracy przy realizacji projektów kolejowych realizowanych w oparciu o warunki kontraktu FIDIC lub inne standardowe warunki kontraktowe, w tym 2 lata doświadczenia na stanowisku Inżyniera Projektu lub Inżyniera Rezydenta lub 5 lat na stanowisku Inspektora Nadzoru
Wybrano formularz aplikacyjny na stanowisko: Inżynier Rezydent – woj. zachodniopomorskie
Dane osobowe:Załącznik:
Oświadczenie:

Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Stare i przestarzałe wersje przeglądarek posiadają błędy w zabezpieczeniach oraz nie przestrzegają obecnych standartów tworzenia aplikacji sieciowych. Uaktualnij swoją przeglądarkę i wesprzyj mniędzynarodowe działania ku eliminacji ich przestarzałych wersji.

Your browser is outdated!

Old and outdated browser versions have security issues and don't follow the new web development standards. Update your browser enforces the international movement to eliminate the obsolete browser versions.
Update Your Browser