Wybierz język

Nadzorujemy rewitalizację linii kolejowej nr 210 na odcinku Szczecinek-Runowo Pomorskie

Umowa na zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego w ramach Projektu Rewitalizacja linii kolejowej nr 210 na odcinku Szczecinek-Runowo Pomorskie zawarta została w dniu 17 lipca 2017r. w Szczecinie pomiędzy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. a ECM GROUP Polska S.A.

Dzięki inwestycji przywrócony zostanie ruch dwutorowy na ok. 30 km odcinku Szczecinek – Łubowo. Zwiększy to przepustowość linii, a tym samym umożliwi wprowadzenie większej liczby pociągów. Projekt obejmuje wymianę 51 km toru. Przewidziano rewitalizację 33 obiektów inżynieryjnych. Po zakończeniu prac składy pasażerskie pojadą z prędkością do 120 km/h, czyli nawet o 40 km/h szybciej niż obecnie. Modernizacja urządzeń sterowania ruchem oraz prace na 54 przejazdach kolejowo – drogowych wpłyną na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa.

KOSZT CAŁKOWITY PROJEKTU: 134 mln zł

CZAS REALIZACJI PROJEKTU: 2016-2020Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Stare i przestarzałe wersje przeglądarek posiadają błędy w zabezpieczeniach oraz nie przestrzegają obecnych standartów tworzenia aplikacji sieciowych. Uaktualnij swoją przeglądarkę i wesprzyj mniędzynarodowe działania ku eliminacji ich przestarzałych wersji.

Your browser is outdated!

Old and outdated browser versions have security issues and don't follow the new web development standards. Update your browser enforces the international movement to eliminate the obsolete browser versions.
Update Your Browser