Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Port Lotniczy Rzeszów – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej

Аэропорт Жешов – Ремонт и модернизация транспортной инфраструктуры

20 октября, 2022

Port Lotniczy Rzeszów – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej

Аэропорт Жешов – Ремонт и модернизация транспортной инфраструктуры

Стоимость проекта: 24.698.572,00 euro
Инвестор: ООО Аэропорт «Жешув-Ясенка».

0