Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Nasze realizacje ROS

Szukaj

Sektor

Modernizacja instalacji do termicznego unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych z odzyskiem energii" loading="lazy">
Modernizacja instalacji do termicznego unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych z odzyskiem energii

Модернизация инсталяции агрегатов термической утилизации медицинских и ветеренарных отходов с превращением их в энергию

Стоимость проекта: 2.490.750,00 euro
Инвестор: Независимое общественное сообщество учереждений здравоохранения в г.Грифицы

Zaprojektowanie instalacji i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie instalacji termicznego przekształcania odpadów niebezpiecznych zlokalizowanej w Płocku, przy ul. Chemików 7" loading="lazy">
Zaprojektowanie instalacji i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie instalacji termicznego przekształcania odpadów niebezpiecznych zlokalizowanej w Płocku, przy ul. Chemików 7

Проектирование инсталляции и выполнение строительных работ, заключающихся в строительстве термической переработки опасных отходов в Плоцке, при ул. Химиков 7

Стоимость проекта: В соответствии с соглашениями контракта, его стоимость будет храниться в тайне.
Инвестор: ООО Орлен Эко

Budowa oczyszczalni ścieków dla miasta Świeradów-Zdrój przy ul. Wiejskiej" loading="lazy">
Budowa oczyszczalni ścieków dla miasta Świeradów-Zdrój przy ul. Wiejskiej

Строительство очистительной станции для г.Шверадув-Здруй на ул.Вейской

Стоимость проекта: 1.376.615,00 euro
Инвестор: Городская гмина в г.Сверадув-Здруй

Modernizacja ujęcia wody Łużyca i wodociągowanie Czerniawy" loading="lazy">
Modernizacja ujęcia wody Łużyca i wodociągowanie Czerniawy

Модернизация снижения уровня воды Лужица и водозабора в Черняве

Стоимость проекта: 1.018.689,00 euro
Инвестор: Городская гмина в г.Сверадув-Здруй

Budowa kogeneracyjnego bloku fluidalnego CFB o mocy zainstalowanej brutto około 75 MWe w EC Zofiówka w SEJ S.A" loading="lazy">
Budowa kogeneracyjnego bloku fluidalnego CFB o mocy zainstalowanej brutto około 75 MWe w EC Zofiówka w SEJ S.A

Строительство когерентного флюидального блока CFB с установочной мощностью брутто около 75 MWe на ТЭЦ Зофювка в АО «SEJ»

Стоимость проекта: Cогласно с условиями контракта его стоимость является тайной.
Инвестор: АО «SEJ»

Budowa rurociągu produktowego Boronów-Trzebinia" loading="lazy">
Budowa rurociągu produktowego Boronów-Trzebinia

Строительство продуктопровода между Бороновом и Тшебинией

Стоимость проекта: В соответствии с соглашением, стоимость проекта представляет собой конфиденциальную информацию
Инвестор: ОАО „PERN”

Port Lotniczy Rzeszów – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej" loading="lazy">
Port Lotniczy Rzeszów – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej

Аэропорт Жешов – Ремонт и модернизация транспортной инфраструктуры

Стоимость проекта: 24.698.572,00 euro
Инвестор: ООО Аэропорт «Жешув-Ясенка».

Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa - Modlin" loading="lazy">
Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa - Modlin

Мазовецкий Аэропорт Варшава-Модлин

Стоимость проекта: Cогласно с условиями контракта его стоимость является тайной.
Инвестор: ООО Мазовецкий Аэропорт Варшава-Модлин

Budowa myjni taboru kolejowego" loading="lazy">
Budowa myjni taboru kolejowego

Строительство железнодорожной мойки в депо

Стоимость проекта: Cогласно с условиями контракта его стоимость является тайной
Инвестор: ООО Мазовецкие железные дороги в г.Варшава

Nowa Siedziba Kolei Mazowieckich" loading="lazy">
Nowa Siedziba Kolei Mazowieckich

Новая Резиденция Мазовецкой Железной Дороги

Стоимость проекта: Cогласно с условиями контракта его стоимость является тайной.
Инвестор: ООО Мазовецкая Железная Дорога

Przebudowa mostu w ciągu drogi krajowej nr 1 nad potokiem Boży Stok w m. Koziegłowy" loading="lazy">
Przebudowa mostu w ciągu drogi krajowej nr 1 nad potokiem Boży Stok w m. Koziegłowy

Перестройка моста вдоль национальной дороги №1 над потоком Божий Сток в г.Кожьегловы

Стоимость строительных работ: 715.413,00 euro
Инвестор: Главное управление национальных дорог и автомагистралей (GDDKiA) отдел в г.Катовице

Przebudowa ulicy Magazynowej w Kamiennej Górze" loading="lazy">
Przebudowa ulicy Magazynowej w Kamiennej Górze

Перестройка улицы Магазинной в г. Каменная Гора

Стоимость строительных работ: 239.328,00 euro
Инвестор: Гмина г.Каменная Гора

Modernizacja oświetlenia – Lisi Ogon, Pruszcz Gdański, Warszawa i Wrocław" loading="lazy">
Modernizacja oświetlenia – Lisi Ogon, Pruszcz Gdański, Warszawa i Wrocław

Модернизация системы освещения — Лиси Огонь, Прущ Гданьский, Варшава и Вроцлав.

Стоимость проекта: В соответствии с соглашением, стоимость проекта представляет собой конфиденциальную информацию
Инвестор: Польская Почта

Zabudowa instalacji katalitycznego odazotowania spalin (SCR) wraz z modernizacją elektrofiltrów dla kotłów AP-1650 bloków nr 9 i 10 w ramach projektu inwestycyjnego I9030N0011" loading="lazy">
Zabudowa instalacji katalitycznego odazotowania spalin (SCR) wraz z modernizacją elektrofiltrów dla kotłów AP-1650 bloków nr 9 i 10 w ramach projektu inwestycyjnego I9030N0011

Установка системы каталитического денитрификации дымовых газов (SCR) с модернизацией электростатических осадителей для котлов АП-1650 блоков № 9 и 10 в рамках инвестиционного проекта I9030N0011.

Стоимость проекта: В соответствии с положениями контракта, его стоимость является конфиденциальной информацией.
Инвестор: ООО “Enea Wytwarzanie”

Remont i utrzymanie sieci oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Ząbki w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w systemie zaprojektuj i wybuduj" loading="lazy">
Remont i utrzymanie sieci oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Ząbki w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w systemie zaprojektuj i wybuduj

Ремонт и обслуживание сети уличного освещения в г. Зомбки — проектирование и строительство выполняется в рамках партнерства ГЧП

Стоимость проекта: В соответствии с соглашением, стоимость проекта представляет собой конфиденциальную информацию
Инвестор: город Зомбки

Poprawa efektywności energetycznej budynków Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie" loading="lazy">
Poprawa efektywności energetycznej budynków Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie

Повышение энергоэффективности зданий — Профессор Ян Мазуркевич Мазовия, Специализированный медицинский центр в Прушкове.

Стоимость проекта: В соответствии с соглашением, стоимость проекта представляет собой конфиденциальную информацию
Инвестор: Профессор Ян Мазуркевич Мазовия Специализированный медицинский центр в Прушкуве

0