Wybierz język

Jakość

ECM Group Polska S.A. świadczy najwyższej jakości usługi idealnie dopasowane do wymagań Klienta. Przy realizacji przedsięwzięć działamy solidnie i profesjonalnie w oparciu o międzynarodowe standardy zarządzania. Stosujemy Zintegrowany System Zarządzania Środowiskowego i BHP [pobierz: polityka środowiskowa i BHP] oraz System Zarządzania Jakością zgodny z międzynarodową normą ISO 9001:2008.

Potwierdzeniem efektywności systemów jest stały audyt jednostek certyfikujących oraz nadane certyfikaty tj.
System Zarządzania Jakością zgodny z międzynarodową normą ISO 9001:2015 
EMS 563418 (System Zarządzania Środowiskowego zgodny z wymaganiami normy ISO 14001:2004)
OHS 563422 (System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zgodny z wymaganiami normy BS OHSAS 18001:2007)  

Postrzegamy satysfakcję Klienta jako klucz do realizacji swoich celów biznesowych, dlatego stale doskonalimy i efektywnie wykorzystujemy swoje wdrożone systemy.

Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Stare i przestarzałe wersje przeglądarek posiadają błędy w zabezpieczeniach oraz nie przestrzegają obecnych standartów tworzenia aplikacji sieciowych. Uaktualnij swoją przeglądarkę i wesprzyj mniędzynarodowe działania ku eliminacji ich przestarzałych wersji.

Your browser is outdated!

Old and outdated browser versions have security issues and don't follow the new web development standards. Update your browser enforces the international movement to eliminate the obsolete browser versions.
Update Your Browser