Wybierz język

kariera


Jeżeli chciałabyś/chciałbyś dołączyć do zespołu ECM Group, zapoznaj się z naszymi aktualnymi ofertami pracy. Jeżeli tym momencie nie dysponujemy ofertą, która Cię interesuje, zostaw swoją aplikację w naszej bazie wypełniając krótki formularz aplikacyjny znajdujący się na dole strony.Główny Inspektor Nadzoru robót mostowych – woj. zachodniopomorskie

Miejsce pracy: 

woj. zachodniopomorskie

Od kandydatów oczekujemy: 
 • Minimum 24 miesiące doświadczenia przy realizacji co najmniej 1 obiektu mostowego o obciążeniu dla klasy A oraz rozpiętości teoretycznej przęsła co najmniej 50 m na stanowisku/stanowiskach: Kierownika Budowy lub Kierownika Robót Mostowych lub Inspektora Nadzoru specjalności inżynieryjnej mostowej lub Inżynier Kontraktu lub Inżynier Rezydenta
Aplikuj


Technolog – woj. zachodniopomorskie

Miejsce pracy: 

woj. zachodniopomorskie

Od kandydatów oczekujemy: 
 • Minimum 24 miesiące doświadczenia zawodowego przy realizacji  1 lub 2 lub 3 zadań obejmujących budowę lub przebudowę dróg lub ulic klasy min. S  o wartości robót co najmniej 26 mln PLN netto każde, które dotyczyły budowy lub przebudowy dróg lub ulic z  nawierzchnią bitumiczną, na stanowisku/stanowiskach: Główny Technolog  lub Technolog  lub  Inspektor Nadzoru ds. materiałowych  lub  Główny Specjalista ds. technologii i materiałów  lub  Kierownik Laboratorium  lub  Naczelnik Wydziału Technologii.
Aplikuj


Specjalista ds. roszczeń - woj. dolnośląskie

Miejsce pracy: woj. dolnośląskie

Od kandydatów oczekujemy:

   • Minimum 24 miesiące doświadczenia zdobytego w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, na stanowisku/stanowiskach ds. roszczeń przy realizacji 1 lub 2 zadań obejmujących budowę lub przebudowę dróg lub ulic klasy minimum GP, o wartości robót budowlanych co najmniej 150 000 000 PLN brutto każde,
   • lub
    Minimum 24 miesiące doświadczenia zdobytego w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, na stanowisku/stanowiskach ds. roszczeń przy realizacji 1 lub 2 zadań obejmujących budowę lub przebudowę dróg lub ulic klasy minimum GP, o wartości robót budowlanych co najmniej 200 000 000 PLN brutto każde.

  Forma zatrudnienia: umowa cywilno – prawna

  Aplikuj

  Formularz Aplikacyjny

  Dane osobowe:  Załącznik:
  Oświadczenie:

  Twoja przeglądarka jest przestarzała!

  Stare i przestarzałe wersje przeglądarek posiadają błędy w zabezpieczeniach oraz nie przestrzegają obecnych standartów tworzenia aplikacji sieciowych. Uaktualnij swoją przeglądarkę i wesprzyj mniędzynarodowe działania ku eliminacji ich przestarzałych wersji.

  Your browser is outdated!

  Old and outdated browser versions have security issues and don't follow the new web development standards. Update your browser enforces the international movement to eliminate the obsolete browser versions.
  Update Your Browser