Wybierz język

Budowa farmy wiatrowej WICKO o mocy 40 MW wraz z dostawą turbin

Nazwa projektu: Dostawa, montaż, uruchomienie i serwis Farmy Wiatrowej Wicko o mocy 40 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz finansowanie inwestycji w formie leasingu i uzupełniająco innych instrumentów finansowych 

Wartość projektu: Zgodnie z zapisami kontraktu jego wartość stanowi informację poufną. 

Inwestor: BELS INVESTMENT Sp. z o.o (TAURON Ekoenergia)


Lokalizacja : Wicko

Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Stare i przestarzałe wersje przeglądarek posiadają błędy w zabezpieczeniach oraz nie przestrzegają obecnych standartów tworzenia aplikacji sieciowych. Uaktualnij swoją przeglądarkę i wesprzyj mniędzynarodowe działania ku eliminacji ich przestarzałych wersji.

Your browser is outdated!

Old and outdated browser versions have security issues and don't follow the new web development standards. Update your browser enforces the international movement to eliminate the obsolete browser versions.
Update Your Browser