Wybierz język

Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Żorach

Nazwa projektu: Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Żorach

Wartość projektu: 47.815.258,00 euro

Inwestor: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory Sp. z o.o.


Lokalizacja : Żory

Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki

Nazwa projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki

Wartość projektu: 46.250.000,00 euro

Inwestor: Wodociąg Marecki sp. z o.o.


Lokalizacja : Marki

Czyste życie – kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Brwinów

Nazwa projektu: Czyste życie – kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Brwinów

Wartość projektu: 39.862.279,00 euro 

Inwestor: Gmina Brwinów


Lokalizacja : Gmina Brwinów

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Krosno – I etap

Nazwa projektu: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Krosno – I etap

Wartość projektu: 24.386.887,00 euro

Inwestor: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Krośnie sp. z o.o.


Lokalizacja : Krosno

Mazurski Masterplan Regulacja Gospodarki Wodno-Ściekowej w Gminach Regionu WJM - Aglomeracja Giżycko

Nazwa projektu: Mazurski Masterplan Regulacja Gospodarki Wodno-Ściekowej w Gminach Regionu WJM - Aglomeracja Giżycko

Wartość projektu: 22.111.168,00 euro 

Inwestor: Wodociągi i Kanalizacja Aglomeracja Giżycko Sp. z o.o


Lokalizacja : Giżycko

Przebudowa systemu odprowadzania ścieków w Kaliszu

Nazwa projektu: Przebudowa systemu odprowadzania ścieków w Kaliszu

Wartość projektu: 21.828.344,00 euro

Inwestor: Miasto KaliszLokalizacja : Kalisz

Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Żagań

Nazwa projektu: Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Żagań

Wartość projektu: 19.913.742,00 euro

Inwestor: Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o.


Lokalizacja : Zagań

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzek Słupi i Łupawy w aglomeracji Sierakowice

Nazwa projektu: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzek Słupi i Łupawy w aglomeracji Sierakowice

Wartość projektu: 19.657.440,00 euro

Inwestor: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Sierakowice


Lokalizacja : Sierakowice

Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na obszarze dorzecza Sanki w Gminie Liszki

Nazwa projektu: Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na obszarze dorzecza Sanki w Gminie Liszki

Wartość projektu: 17.860.109,00 euro 

Inwestor: Gmina Liszki


Lokalizacja : Liszki

Modernizacja Miejskiej Oczyszczalni Ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Gnieźnie

Nazwa projektu: Modernizacja Miejskiej Oczyszczalni Ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Gnieźnie

Wartość projektu: 13.983.791,00 euro 

Inwestor: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gnieźnie


Lokalizacja : Gniezno

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Przemyślu - optymalizacja procesów technologicznych

Nazwa projektu: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Przemyślu - optymalizacja procesów technologicznych

Wartość projektu: 13.955.200,00 euro

Inwestor: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Przemyślu


Lokalizacja : Przemyśl

Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Lubsko

Nazwa projektu: Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Lubsko

Wartość projektu: 13.599.016,00 euro

Inwestor: Gmina Lubsko


Lokalizacja : Lubsko

Biebrzański System Gospodarki Odpadami – Etap II

Nazwa projektu: Biebrzański System Gospodarki Odpadami – Etap II

Wartość projektu: 13.025.223,00 euro 

Inwestor: BIOM sp. z o.o. z siedzibą w Dolistowie Starym


Lokalizacja : Dolistów Stary

Zaopatrzenie w wodę i kanalizacja Bochni

Nazwa projektu: Zaopatrzenie w wodę i kanalizacja Bochni 

Wartość projektu: 12.192.000,00 euro 

Inwestor: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bochni Spółka z o.o.


Lokalizacja : Bochnia

Rozbudowa (modernizacja) ciągu biologicznego komunalnej oczyszczalni ścieków w Rzeszowie

Nazwa projektu: Rozbudowa (modernizacja) ciągu biologicznego komunalnej oczyszczalni ścieków w Rzeszowie

Wartość projektu: 11.433.334,00 euro 

Inwestor: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie


Lokalizacja : Rzeszów

Zwiększenie potencjału inwestycyjnego regionu - rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Józefowie

Nazwa projektu: Zwiększenie potencjału inwestycyjnego regionu - rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Józefowie

Wartość projektu: 8.901.795,00 euro 

Inwestor: Miasto Józefów


Lokalizacja : Jozefów

Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacyjnej w gminie Stare Babice

Nazwa projektu: Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacyjnej w gminie Stare Babice

Wartość projektu: 6.621.832,00 euro

Inwestor: Gmina Stare Babice


Lokalizacja : Stare Babice

Poprawa warunków rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Nasielsku


Nazwa projektu: Poprawa warunków rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Nasielsku

Wartość robót budowlanych: 3.046.000,00 euro

Inwestor: Urząd Miejski w NasielskuLokalizacja : Nasielsk

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin-Kobyłka

Nazwa projektu: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin-Kobyłka

Wartość projektu: 56.958.578,00 euro 

Inwestor: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie; Urząd Miasta w Kobyłce


Lokalizacja : Wołomin

Modernizacja instalacji do termicznego unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych z odzyskiem energii

Nazwa projektu: Modernizacja instalacji do termicznego unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych z odzyskiem energii

Wartość projektu: 2.490.750,00 euro 

Inwestor: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach


Lokalizacja : Gryfice

Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Stare i przestarzałe wersje przeglądarek posiadają błędy w zabezpieczeniach oraz nie przestrzegają obecnych standartów tworzenia aplikacji sieciowych. Uaktualnij swoją przeglądarkę i wesprzyj mniędzynarodowe działania ku eliminacji ich przestarzałych wersji.

Your browser is outdated!

Old and outdated browser versions have security issues and don't follow the new web development standards. Update your browser enforces the international movement to eliminate the obsolete browser versions.
Update Your Browser