Wybierz język

Zaopatrzenie w wodę i kanalizacja Piekar Śląskich

Nazwa projektu: Zaopatrzenie w wodę i kanalizacja Piekar Śląskich

Wartość projektu: 38.000.000,00 euro

Inwestor: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Piekarach Śląskich

Opis projektu:
rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków „Północ”, budowa nowej oczyszczalni ścieków „Południe”, łączna długość kanalizacji sanitarnej i deszczowej przewidywana do realizacji wyniesie  około 100,00 km, budowa i modernizacja sieci wodociągowej, na obszarze Miasta wyniesie około  21,00 kmLokalizacja : Piekary Śląskie

Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Stare i przestarzałe wersje przeglądarek posiadają błędy w zabezpieczeniach oraz nie przestrzegają obecnych standartów tworzenia aplikacji sieciowych. Uaktualnij swoją przeglądarkę i wesprzyj mniędzynarodowe działania ku eliminacji ich przestarzałych wersji.

Your browser is outdated!

Old and outdated browser versions have security issues and don't follow the new web development standards. Update your browser enforces the international movement to eliminate the obsolete browser versions.
Update Your Browser